Rozkład jazdy ZTZ Rybnik
Linie przebiegające przez przystanek 'R-k Paruszowiec - Piaski Huta Silesia':
48OBJAZD Boguszowice-Gotartowice-Ligota-Nowiny-Ryb. Kuźnia
Dni roboczeSobotaNiedziela
05:18  nbc
06:08  nD
06:18  nbk
06:38  nD
07:08  nbk
07:38  nD
08:08  nbk
08:38  nD
09:08  nbk
09:38  nD
10:08  nbk
10:38  nD
11:08  nD
11:38  nD
12:08  nbk
12:38  nD
13:08  nD
13:23  nbk
13:38  nD
14:08  nbk
14:38  nD
15:08  nbk
15:48  nD
16:08  nbk
16:48  nD
17:08  nD
17:38  nD
18:08  nbk
18:38  nD
19:08  nD
19:38  nD
20:08  nD
20:48  nD
21:08  nD
22:08  nD
22:47  nD
23:27  nD
00:02  nD
05:23  nbc
06:23  nD
07:13  nD
07:38  nbc
08:33  nD
09:08  nD
09:38  nbc
10:18  nD
10:38  nD
11:18  nD
11:38  nbc
12:18  nD
12:38  nD
13:38  nbc
14:38  nD
15:38  nbc
16:38  nD
17:38  nbc
18:38  nD
19:38  nbc
20:38  nD
22:03  nD
23:02  nD
00:02  nD
05:23  nbc
06:23  nD
07:38  nbc
08:33  nD
09:34  nbc
10:03  nD
11:38  nbc
12:08  nD
12:38  nD
13:38  nbc
14:38  nD
15:38  nbc
16:38  nD
17:38  nbc
18:38  nD
19:38  nbc
20:38  nD
22:03  nD
23:02  nD

legenda
b- nie kursuje przez dworzec autobusowy
c- kurs do przystanku Chłodnie II
D- kurs do dworca aut.
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
n- obsługa taborem niskopodłogowym
c- kurs do przystanku Chłodnie II
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
ROZKŁAD WAŻNY od 15.10.2020 Objazd
 R-k Boguszowice Osiedle Pętla
 R-k Boguszowice Osiedle Patriotów
 R-k Boguszowice Osiedle Kopalnia
 R-k Boguszowice Stare Błękitna
 R-k Boguszowice Stare Małachowskiego
 R-k Boguszowice Stare Szkoła
 R-k Boguszowice Stare
 R-k Gotartowice Gotartowicka
 R-k Gotartowice Straż
 R-k Gotartowice
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia R. Boguszowickie
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Kaplica
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Żorska
 R-k Meksyk Kamyczek
 R-k Śródmieście Dworzec Kol.
 R-k Śródmieście Chrobrego
 R-k Śródmieście Plac Wolności
 R-k Północ Rondo Gliwickie
 R-k Smolna Kotucza
 R-k Maroko Nowiny Raciborska
 R-k Maroko Nowiny Chabrowa
 R-k Maroko Nowiny Szkoła
 R-k Maroko Nowiny Budowlanych
 Rybnik Dworzec Autobusowy
 R-k Maroko Nowiny Żołędziowa
 R-k Orzepowice Szpital Woj.
 R-k Orzepowice Rondo
 R-k Rybnicka Kuźnia Osiedle
 R-k Rybnicka Kuźnia Elektrownia
 R-k Rybnicka Kuźnia ChłodnieII
 R-k Rybnicka Kuźnia Chłodnie I
 R-k Rybnicka Kuźnia Boisko
 R-k Rybnicka Kuźnia WORD

Linie przebiegające przez aktualny przystanek:
WYDRUKUJ ROZKŁAD »