Rozkład jazdy ZTZ Rybnik
Linie przebiegające przez przystanek 'R-k Paruszowiec - Piaski Wolna':
48OBJAZD Boguszowice-Gotartowice-Ligota-Nowiny-Ryb. Kuźnia
Dni roboczeSobotaNiedziela
05:28  nbc
06:18  nD
06:28  nbk
06:48  nD
07:18  nbk
07:48  nD
08:18  nbk
08:48  nD
09:18  nbk
09:48  nD
10:18  nbk
10:48  nD
11:18  nD
11:48  nD
12:18  nbk
12:48  nD
13:18  nD
13:33  nbk
13:48  nD
14:18  nbk
14:48  nD
15:18  nbk
15:58  nD
16:18  nbk
16:58  nD
17:18  nD
17:48  nD
18:18  nbk
18:48  nD
19:18  nD
19:48  nD
20:18  nD
20:58  nD
21:18  nD
22:18  nD
22:57  nD
23:37  nD
00:12  nD
05:33  nbc
06:33  nD
07:23  nD
07:48  nbc
08:43  nD
09:18  nD
09:48  nbc
10:28  nD
10:48  nD
11:28  nD
11:48  nbc
12:28  nD
12:48  nD
13:48  nbc
14:48  nD
15:48  nbc
16:48  nD
17:48  nbc
18:48  nD
19:48  nbc
20:48  nD
22:13  nD
23:12  nD
00:12  nD
05:33  nbc
06:33  nD
07:48  nbc
08:43  nD
09:44  nbc
10:13  nD
11:48  nbc
12:18  nD
12:48  nD
13:48  nbc
14:48  nD
15:48  nbc
16:48  nD
17:48  nbc
18:48  nD
19:48  nbc
20:48  nD
22:13  nD
23:12  nD

legenda
b- nie kursuje przez dworzec autobusowy
c- kurs do przystanku Chłodnie II
D- kurs do dworca aut.
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
n- obsługa taborem niskopodłogowym
c- kurs do przystanku Chłodnie II
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
ROZKŁAD WAŻNY od 15.10.2020 Objazd
 R-k Boguszowice Osiedle Pętla
 R-k Boguszowice Osiedle Patriotów
 R-k Boguszowice Osiedle Kopalnia
 R-k Boguszowice Stare Błękitna
 R-k Boguszowice Stare Małachowskiego
 R-k Boguszowice Stare Szkoła
 R-k Boguszowice Stare
 R-k Gotartowice Gotartowicka
 R-k Gotartowice Straż
 R-k Gotartowice
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia R. Boguszowickie
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Kaplica
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Żorska
 R-k Meksyk Kamyczek
 R-k Śródmieście Dworzec Kol.
 R-k Śródmieście Chrobrego
 R-k Śródmieście Plac Wolności
 R-k Północ Rondo Gliwickie
 R-k Smolna Kotucza
 R-k Maroko Nowiny Raciborska
 R-k Maroko Nowiny Chabrowa
 R-k Maroko Nowiny Szkoła
 R-k Maroko Nowiny Budowlanych
 Rybnik Dworzec Autobusowy
 R-k Maroko Nowiny Żołędziowa
 R-k Orzepowice Szpital Woj.
 R-k Orzepowice Rondo
 R-k Rybnicka Kuźnia Osiedle
 R-k Rybnicka Kuźnia Elektrownia
 R-k Rybnicka Kuźnia ChłodnieII
 R-k Rybnicka Kuźnia Chłodnie I
 R-k Rybnicka Kuźnia Boisko
 R-k Rybnicka Kuźnia WORD

Linie przebiegające przez aktualny przystanek:
WYDRUKUJ ROZKŁAD »