Rozkład jazdy ZTZ Rybnik
Linie przebiegające przez przystanek 'R-k Ligota - Ligocka Kużnia Skrzyż.':
48OBJAZD Boguszowice-Gotartowice-Ligota-Nowiny-Ryb. Kuźnia
Dni roboczeSobotaNiedziela
05:29  nbc
06:19  nD
06:29  nbk
06:49  nD
07:19  nbk
07:49  nD
08:19  nbk
08:49  nD
09:19  nbk
09:49  nD
10:19  nbk
10:49  nD
11:19  nD
11:49  nD
12:19  nbk
12:49  nD
13:19  nD
13:34  nbk
13:49  nD
14:19  nbk
14:49  nD
15:19  nbk
15:59  nD
16:19  nbk
16:59  nD
17:19  nD
17:49  nD
18:19  nbk
18:49  nD
19:19  nD
19:49  nD
20:19  nD
20:59  nD
21:19  nD
22:19  nD
22:58  nD
23:38  nD
00:13  nD
05:34  nbc
06:34  nD
07:24  nD
07:49  nbc
08:44  nD
09:19  nD
09:49  nbc
10:29  nD
10:49  nD
11:29  nD
11:49  nbc
12:29  nD
12:49  nD
13:49  nbc
14:49  nD
15:49  nbc
16:49  nD
17:49  nbc
18:49  nD
19:49  nbc
20:49  nD
22:14  nD
23:13  nD
00:13  nD
05:34  nbc
06:34  nD
07:49  nbc
08:44  nD
09:45  nbc
10:14  nD
11:49  nbc
12:19  nD
12:49  nD
13:49  nbc
14:49  nD
15:49  nbc
16:49  nD
17:49  nbc
18:49  nD
19:49  nbc
20:49  nD
22:14  nD
23:13  nD

legenda
b- nie kursuje przez dworzec autobusowy
c- kurs do przystanku Chłodnie II
D- kurs do dworca aut.
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
n- obsługa taborem niskopodłogowym
c- kurs do przystanku Chłodnie II
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
ROZKŁAD WAŻNY od 15.10.2020 Objazd
 R-k Boguszowice Osiedle Pętla
 R-k Boguszowice Osiedle Patriotów
 R-k Boguszowice Osiedle Kopalnia
 R-k Boguszowice Stare Błękitna
 R-k Boguszowice Stare Małachowskiego
 R-k Boguszowice Stare Szkoła
 R-k Boguszowice Stare
 R-k Gotartowice Gotartowicka
 R-k Gotartowice Straż
 R-k Gotartowice
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia R. Boguszowickie
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Kaplica
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Żorska
 R-k Meksyk Kamyczek
 R-k Śródmieście Dworzec Kol.
 R-k Śródmieście Chrobrego
 R-k Śródmieście Plac Wolności
 R-k Północ Rondo Gliwickie
 R-k Smolna Kotucza
 R-k Maroko Nowiny Raciborska
 R-k Maroko Nowiny Chabrowa
 R-k Maroko Nowiny Szkoła
 R-k Maroko Nowiny Budowlanych
 Rybnik Dworzec Autobusowy
 R-k Maroko Nowiny Żołędziowa
 R-k Orzepowice Szpital Woj.
 R-k Orzepowice Rondo
 R-k Rybnicka Kuźnia Osiedle
 R-k Rybnicka Kuźnia Elektrownia
 R-k Rybnicka Kuźnia ChłodnieII
 R-k Rybnicka Kuźnia Chłodnie I
 R-k Rybnicka Kuźnia Boisko
 R-k Rybnicka Kuźnia WORD

Linie przebiegające przez aktualny przystanek:
WYDRUKUJ ROZKŁAD »