Rozkład jazdy ZTZ Rybnik
Linie przebiegające przez przystanek 'R-k Północ Karolinka':
48OBJAZD Boguszowice-Gotartowice-Ligota-Nowiny-Ryb. Kuźnia
Dni roboczeSobotaNiedziela
05:16  nbc
06:06  nD
06:16  nbk
06:36  nD
07:06  nbk
07:36  nD
08:06  nbk
08:36  nD
09:06  nbk
09:36  nD
10:06  nbk
10:36  nD
11:06  nD
11:36  nD
12:06  nbk
12:36  nD
13:06  nD
13:21  nbk
13:36  nD
14:06  nbk
14:36  nD
15:06  nbk
15:46  nD
16:06  nbk
16:46  nD
17:06  nD
17:36  nD
18:06  nbk
18:36  nD
19:06  nD
19:36  nD
20:06  nD
20:46  nD
21:06  nD
22:06  nD
22:45  nD
23:25  nD
00:00  nD
05:21  nbc
06:21  nD
07:11  nD
07:36  nbc
08:31  nD
09:06  nD
09:36  nbc
10:16  nD
10:36  nD
11:16  nD
11:36  nbc
12:16  nD
12:36  nD
13:36  nbc
14:36  nD
15:36  nbc
16:36  nD
17:36  nbc
18:36  nD
19:36  nbc
20:36  nD
22:01  nD
23:00  nD
00:00  nD
05:21  nbc
06:21  nD
07:36  nbc
08:31  nD
10:01  nD
11:36  nbc
12:06  nD
12:36  nD
13:36  nbc
14:36  nD
15:36  nbc
16:36  nD
17:36  nbc
18:36  nD
19:36  nbc
20:36  nD
22:01  nD
23:00  nD

legenda
b- nie kursuje przez dworzec autobusowy
c- kurs do przystanku Chłodnie II
D- kurs do dworca aut.
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
n- obsługa taborem niskopodłogowym
c- kurs do przystanku Chłodnie II
k- nie kursuje przez przyst. Chłodnie II
ROZKŁAD WAŻNY od 15.10.2020 Objazd
 R-k Boguszowice Osiedle Pętla
 R-k Boguszowice Osiedle Patriotów
 R-k Boguszowice Osiedle Kopalnia
 R-k Boguszowice Stare Błękitna
 R-k Boguszowice Stare Małachowskiego
 R-k Boguszowice Stare Szkoła
 R-k Boguszowice Stare
 R-k Gotartowice Gotartowicka
 R-k Gotartowice Straż
 R-k Gotartowice
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia R. Boguszowickie
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Kaplica
 R-k Ligota - Ligocka Kuźnia Żorska
 R-k Meksyk Kamyczek
 R-k Śródmieście Dworzec Kol.
 R-k Śródmieście Chrobrego
 R-k Śródmieście Plac Wolności
 R-k Północ Rondo Gliwickie
 R-k Smolna Kotucza
 R-k Maroko Nowiny Raciborska
 R-k Maroko Nowiny Chabrowa
 R-k Maroko Nowiny Szkoła
 R-k Maroko Nowiny Budowlanych
 Rybnik Dworzec Autobusowy
 R-k Maroko Nowiny Żołędziowa
 R-k Orzepowice Szpital Woj.
 R-k Orzepowice Rondo
 R-k Rybnicka Kuźnia Osiedle
 R-k Rybnicka Kuźnia Elektrownia
 R-k Rybnicka Kuźnia ChłodnieII
 R-k Rybnicka Kuźnia Chłodnie I
 R-k Rybnicka Kuźnia Boisko
 R-k Rybnicka Kuźnia WORD

Linie przebiegające przez aktualny przystanek:
WYDRUKUJ ROZKŁAD »